1766 София | жк. София Парк, Търговска зона, | Сгр.16В, ет. 1, офис 1.3
Ж.к. София Парк е напълно разпродаден и няма свободни жилища.